Cơ cấu tổ chức

 

BAN CỐ VẤN CAO CẤP

– Giáo sư Tiến sĩ Ali Cinar – Viện trưởng Viện Công Nghệ Illinoiss.

– Tiến sĩ Isei Takehiro – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sơn Nhật Bản.

Hiện nay, cán bộ có trong biên chế Công ty bao gồm:

Giáo sư tiến sĩ           03 người
Thạc sĩ           10 người
Kỹ sư Xây dựng           25 người
Cử nhân kế toán           10 người
Trung cấp Thí nghiệm vật liệu           20 người
Công nhân Và NV kinh doanh         400 người
Tổng cộng:         468 người

 

Birth control pills are available as progestin-only minipills, which contain only one hormone, and combination pills, which contain the hormones estrogen and progestin. viagra pills Combination pills come in different ratios, or combinations, of active and inactive ingredients.